NHÀ CHÚ LỢI – LONG HẬU, CẦN GIUỘC, LONG AN

NHÀ CHÚ LỢI – LONG HẬU, CẦN GIUỘC, LONG AN
GÓI THẦU: NHÀ Ở DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: THI CÔNG XÂY DỰNG MỚI
DIỆN TÍCH SÀN: 160M2
KHỞI CÔNG: 06/2019
HOÀN THÀNH 09/2019
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 870.000.000 VND

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC