NHÀ ANH HẢI – LONG THỚI, NHÀ BÈ, TP.HCM

NHÀ ANH HẢI – LONG THỚI, NHÀ BÈ, TP.HCM

 

GÓI THẦU: NHÀ Ở DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
DIỆN TÍCH SÀN: 120 M2
KHỞI CÔNG: 09/2018
HOÀN THÀNH 12/2018
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 470.000.000 VND (Không bao gồm cọc)

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC