NHÀ CHÚ VĂN-LONG THỚI, NHÀ BÈ

NHÀ CHÚ VĂN-LONG THỚI, NHÀ BÈ
GÓI THẦU: NHÀ Ở DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: THI CÔNG XÂY DỰNG MỚI
DIỆN TÍCH SÀN: 170M2
KHỞI CÔNG: 11/2018
HOÀN THÀNH 02/2019
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 935.000.000 VND 

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC