NHÀ ANH MẠNH – QUẬN 7, TP.HCM

NHÀ ANH MẠNH – QUẬN 7, TP.HCM

 

GÓI THẦU: NHÀ Ở DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: THIẾT KẾ VÀ CẢI TẠO CÔNG TRÌNH
ĐỊA CHỈ: P.Tân Thuận Tây, Quận 7
DIỆN TÍCH SÀN: 242 m2
KHỞI CÔNG: 03/2020
HOÀN THÀNH 04/2020
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 531.000.000 VNĐ

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC