NHÀ ANH THUẬT- P.PHÚ THUẬN, Q7, TP.HCM

NHÀ ANH THUẬT- P.PHÚ THUẬN, Q7, TP.HCM
GÓI THẦU: NHÀ Ở DÂN DỤNG
HẠNG MỤC: THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
DIỆN TÍCH SÀN: 164M2
KHỞI CÔNG: 06/2019
HOÀN THÀNH 10/2019
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 770.000.000 VND (Không bao gồm cọc)

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC